Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

cojest
Reposted fromshakeme shakeme

April 17 2018

cojest
0306 6321 500
Reposted fromverronique verronique viaabsolem absolem

April 16 2018

cojest
7523 50df
"Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci - zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc."
Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela.
cojest
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viakaciemilordzie kaciemilordzie
cojest
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viacrying-lightning crying-lightning
1214 a779

awake-society:

Make your choice

cojest
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku.
Reposted frompiehus piehus viaaviee aviee
cojest
cojest
5764 d0c0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
cojest
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
cojest
8332 6bd1 500

April 11 2018

cojest
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
cojest
2113 03b4 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA
cojest
2099 c91d 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA

April 04 2018

cojest
Reposted fromshakeme shakeme
cojest
Reposted fromAgnya Agnya viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 02 2018

cojest
cojest
Play fullscreen
Just that kiss, was all there is
Reposted fromiblameyou iblameyou
cojest
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasoko soko
cojest
7068 0b23
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl