Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

cojest
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viafoodforsoul foodforsoul
cojest

July 19 2018

cojest
Szczęściem jest mieć kogoś, kto bez względu na wszystko, złapie cię za rękę i powie, że Cię kocha i, że zawsze możesz na niego liczyć. 
Reposted fromyourhabit yourhabit vianowelovestory nowelovestory

July 18 2018

cojest
9429 6b29
Reposted fromkarahippie karahippie
cojest
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapastelowe pastelowe
cojest
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viawarkocz warkocz
cojest
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viawarkocz warkocz
cojest
A przeszłość miała to do siebie, że lubiła się o człowieka upominać właśnie wtedy, kiedy ten chciał ją puścić wolno.
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapastelowe pastelowe

July 17 2018

cojest
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viajointskurwysyn jointskurwysyn
cojest
7001 d62a 500
Reposted frompunisher punisher via48hrs 48hrs

July 15 2018

cojest
To co ludzie określają jako normalność, obejmuje wąski zakres zachowań. Większość stanów świadomych trąci obłędem.
— Bernard
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viawarkocz warkocz
cojest
8794 5b42 500
Reposted frominfrezja infrezja viafoodforsoul foodforsoul

July 13 2018

cojest
9059 9a64
Reposted fromartlover artlover viawhoisjimmy whoisjimmy

July 12 2018

cojest
Nie bądź niczyim sloganem. Jesteś czystą poezją.
— 28 dni
Reposted fromanko25 anko25 viafoodforsoul foodforsoul

July 10 2018

cojest
Play fullscreen
słów brakuje, to daj mi inny znak
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
cojest
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
cojest
8618 e468
Reposted fromkarahippie karahippie
cojest
8689 2872
Reposted fromkarahippie karahippie

July 08 2018

cojest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl