Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

cojest
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra

September 16 2018

cojest
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap vialaparisienne laparisienne

September 15 2018

cojest
cojest
To, jak wyglądasz, ma bezpośredni związek z twoim wnętrzem. Jeśli od trzech lat dzień w dzień nosisz sfatygowane spodnie od dresu i rozciągnięty T-shirt nieokreślonego koloru, wysyłasz w świat komunikat, że nie zależy ci ani na ukazaniu swego wewnętrznego piękna, ani na podkreśleniu atutów urody. Dajesz do zrozumienia, że nie warto ci się przyglądać, bo nic szczególnego się w tobie nie kryje.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viablacksadcat blacksadcat
cojest
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand "Siedem dalekich rejsów"
cojest
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaskraweksiebie skraweksiebie

September 14 2018

cojest
1896 76be
Reposted fromkarahippie karahippie
cojest
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
cojest
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 13 2018

cojest
Reposted frombluuu bluuu

September 12 2018

cojest
0811 8073 500
morning.
Reposted fromovermind overmind viaDOBRADUPA DOBRADUPA

September 11 2018

cojest
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viastylte stylte
cojest
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven via48hrs 48hrs
cojest
9061 e2fb
Reposted frompiehus piehus viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
cojest
  • Czego nie można zmienić, to trzeba polubić.

September 09 2018

cojest
9788 2ea8 500
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
cojest
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth vialarwyastralne larwyastralne

August 22 2018

cojest
8585 41f6 500
the best of the best 
cojest
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl