Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

cojest
Nie tak wygląda prawdziwa miłość? Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaGunToRun GunToRun
cojest
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viapensieve pensieve
cojest
Reposted frombluuu bluuu

February 22 2018

cojest
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted fromcorvax corvax vianezavisan nezavisan
cojest
Play fullscreen
Reposted fromdippi dippi viashitsuri shitsuri
cojest

February 20 2018

cojest
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia.
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna.
— xalchemic.soup.
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
cojest
Słabo sobie radzę z niesprawiedliwością życia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
cojest
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
cojest
Moje ciało opowiada historię moich błędów.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viamuladhara muladhara
cojest

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
cojest
cojest
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viabrianmay brianmay

February 14 2018

cojest
5408 4b0f 500
Reposted fromfungi fungi vialarwyastralne larwyastralne

February 07 2018

cojest
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianezavisan nezavisan
cojest
9064 e16f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadiedrunk diedrunk
cojest
6424 e4f0
Reposted fromskrzacik skrzacik viaoutoflove outoflove

January 31 2018

cojest
4826 54d6 500
"Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej niż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane."  /Erich Fromm. Wojna w człowieku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
cojest
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl