Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous vianezavisan nezavisan
cojest
0046 730a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viafensi fensi
cojest
4710 dd7e
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
cojest
Życie to nie to, co nas spotyka, tylko to, co robimy z tym, co nas spotyka...
— Fabio Volo
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
cojest
9505 629a
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 09 2018

cojest
2092 e415 500
<3
cojest
7829 cd5a 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadunjazada dunjazada
cojest
4232 f93b 500
Reposted fromkarahippie karahippie
cojest
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
cojest
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaiblameyou iblameyou
cojest
0447 21aa
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
cojest
8335 f9a4 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
cojest
cojest

Jeśli spotkasz kogoś, kto potrafi Cię ciągle rozśmieszać. Kogoś, kto potrafi zawsze odbierać telefon i przywitać Cię skromnym "Dzień dobry kochanie" każdego ranka. Kogoś kto martwi się o Ciebie, bo niezależnie od wszystkiego zawsze chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje, ale także doprowadza do takiej pasji, że zawsze po... wkładasz majtki na lewą stronę.

Jeśli spotkasz kogoś takiego, to powiedz mu jak bardzo jest dla Ciebie ważny - i postaraj się, aby nigdy nie chciał od Ciebie odejść.

Pilnuj tego, bo tacy ludzie są dziś trudni...

do znalezienia.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viawarkocz warkocz
cojest
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
cojest
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viawarkocz warkocz

November 05 2018

cojest
cojest
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

November 03 2018

cojest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl